Animatie Schoorlse duinen

discipline(s) animaties

Staatsbosbeheer vroeg Graphius om hun activiteiten rondom de Schoorlse duinen op een duidelijke manier te vertellen middels een video/animatie. Om het gebied in stand te houden moet de bebossing wat uitgedund worden. Hierdoor zal de verstuiving van het zand en het ontstaan van duinen en de hierbij horende unieke vegetatie behouden worden.

In de uitwerking is gekozen voor een combinatie van video en animatie. Om de rijkdom en uitstraling van de natuur te tonen, is gebruik gemaakt van echte beelden, terwijl de ingreep in de natuur en het effect daarvan beter in een animatie uitgelegd kon worden.

Art direction
Graphius

Illustraties
Annemarie Kleywegt

Animaties
Hein Lagerweij

Audio
Ben Lammerts van Bueren

Video
Motion Supply