Green Deal: bevorderen duurzaam bosbeheer

discipline(s) websites en applicaties

De ‘Green Deal: bevorderen duurzaam bosbeheer’ is een samenwerking van 24 brancheorganisaties en 3 ministeries om het gebruik van duurzaam hout gemeengoed te maken. Aan de hand van een enquête worden de knelpunten, die dit duurzame houtgebruik in de weg staan, geïdentificeerd en per branche worden doelstellingen bepaald om de knelpunten te verbeteren. De website bevat de enquête en biedt de mogelijkheid voor bezoekers om de voortgangsstatus van de knelpunten te zien. Bovendien lees je hier meer over de voortgang van de Green Deal.

Daarnaast is er voor de beheerder een analysesysteem gemaakt, waarin vragen uit verschillende branches met hun uitkomsten vergeleken kunnen worden met elkaar om zodoende structurele problemen die vroeg in het (bijvoorbeeld inkoop-)proces ontstaan te kunnen opsporen.

www.bewustmethout.nl