Jaarverslag NBvT 2011

klant NBvT
discipline(s) periodieken

Het jaarverslag voor de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie wordt jaarlijks door Graphius ontworpen en bevat een serie infographics en tabellen om de groei en ontwikkeling van de houtindustrie in kaart te brengen. Hierin komt ook de verdeling van de leden per provincie en per bedrijfstak naar voren.