Jaarverslag NBvT 2012

klant NBvT
discipline(s) periodieken

Hoewel het lijkt alsof er voor het NBvT jaarverslag in eerste instantie voor dezelfde stijl en uitstraling is gekozen als voorgaande jaren, lijkt er wat vreemds aan de hand dit jaar. Door het hele jaarverslag zijn er correcties gemaakt met een oranje markeerstift, waarin de toekomstvisie voor 2020 is uitgewerkt. Zaken waar nu aan gewerkt wordt, zullen over een aantal jaar pas hun uitwerking hebben. Om dit te belichten is dit concept bedacht. Tevens onderstreept deze aanpak het beleid wat de NBvT voert en wil uitstralen.